அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
தங்கள் மார்க்கத்தைப் பிரித்து ,தாங்களும் பல பிரிவினர்களாக ஆகிவிட்ட இணை வைப்போரில் நீங்களும் ஆகிவிடாதீர்கள்.30:31-32

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

انما اخاف علي امتي الائمة المضلين . رواه ابوداود - 4252
நிச்சயமாக எனது சமூகத்தின் மீது நான் பயப்படுவதெல்லாம் வழி கெடுக்கும் தலைவர்களைப் பற்றியேயாகும். அபூதாவூத்4252
ஹதீஸ் வகுப்பு ஜிமாஉம் குளிப்பும்
Posted on : 2015-02-21 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
ஹதீஸ் வகுப்பு ஜிமாஉம் குளிப்பும்
கோபத்தை விழுங்குதலும் மன்னித்தலும்
Posted on : 2015-02-10 Speach by : அபூ ரப்பானி இல்யாஸ்
அல்லாஹ்வை அஞ்சக்கூடிய விசுவாசிகளுடைய சில நல்ல தன்மைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகின்றது
பாவங்கனைத் தவிர்ந்து கொள்ளல்
Posted on : 2015-01-18 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
பாவங்கனைத் தவிர்ந்து கொள்ளல்
இஸ்லாமிய நல்லொழுக்கங்கள்
Posted on : 2014-12-31 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
நம்மில் அநேகரை விட்டும் மறைந்து போன மிக முக்கியமான சில ஒழுக்கங்கள் பற்றி இங்கு பேசப்படுகின்றது.
மரணத்தின் சிந்தனை
Posted on : 2014-12-21 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஷிஹாபுதீன்
மரணத்தின் சிந்தனை
இஸ்லாத்தில் பணிவு
Posted on : 2014-12-15 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
நபி ஸல்... அவர்கள் ஒரு தலைவராக இருந்தும் தமது தோழர்களுடன் எவ்வாறு பணிவாக நடந்தார்கள் என்பது பற்றி பேசப்படுகின்றது.
அனைவருக்கும் நலவை நாடி அவர்களுடன் விசுவாசமாக நடத்தல்
Posted on : 2014-12-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என நினைக்கும் மனிதன் யார்யாருக்கெல்லாம் நலவை நாடி விசுவாசமாக நடக்கவேண்டும் என்பது பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகின்றது.
அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் ரழி.. வரலாறு
Posted on : 2014-12-09 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் ரழி.. வரலாறு
பெரும் பாவங்கள்
Posted on : 2014-12-06 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
நமது சமூகத்தில் இன்றைய நிலையில் அதிகமான பெரும் பாவங்கள் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன இதனால் கணக்கின்றி பலர் இக்காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட ஒரு சில விடயங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றது.
இறுதித்தூதரின் எழிய வாழ்க்கை
Posted on : 2014-10-17 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
சத்தியத்தைப் பிரச்சாரம் செய்து பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டுகொண்டிருந்த நபிஸல்........... அவர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை எப்படி எழிமையாக நடத்தினார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது.