நம்பிக்கையாளர்களே! உங்களுக்கு முன்னுள்ளவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருந்தது போல் உங்கள் மீதும் நோன்பு நோற்பது கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. (அதனால்) நீங்கள் இறை அச்சமுடைய வர்களாக ஆகலாம். (அல்குர்ஆன் - 2.183)

அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
ஈமான் கொண்டவர்களே ! அல்லாஹ்வுக்கு வழிப்படுங்கள் (அவனது) தூதருக்கும் உங்கள் (அமீருக்கும்) அதிகாரிக்கும் வழிப்படுங்கள் (4:59)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

ؤمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شيئا دخل النار
யார் அல்லாஹ்வுக்கு யாதொன்றைக் கொண்டும் இணை வைக்காத நிலையில் மரணிக்கின்றாரோ அவர் சுவனம் நுழைந்து விட்டார் .மேலும் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எதையேனும் கொண்டு இணைவைத்த நிலையில் மரணிக்கின்றானோ அவன் நரகம் செல்வான். ஸ முஸ்லிம் -99
கடனின் விபரீதம்
Posted on : 2015-05-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
கடனின் விபரீதம்
பள்ளிகளை பரிபாளனம் செய்பவர்கள் யார்
Posted on : 2015-04-19 Speach by : அபூ ஷிம்லா ஷிபாக்
பள்ளிகளை பரிபாளனம் செய்பவர்களுக்கு உள்ள தகுதிகள் என்ன? என்பது பற்றி பேசப்படுகின்றது
விசுவாசிகளுக்கான நன்மாராயங்கள்
Posted on : 2015-04-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
விசுவாசிகளுக்கான நன்மாராயங்கள்
ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனை நோக்கிய கேள்விகளும் பதில்களும்
Posted on : 2015-03-29 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனை நோக்கிய கேள்விகளும் பதில்களும்
சமுதாய ஒற்றுமைக்கு நபிகளாரின் அறிவுரை
Posted on : 2015-03-17 Speach by : அபூ ரப்பானி இல்யாஸ்
சமுதாய ஒற்றுமைக்கு நபிகளாரின் அறிவுரை
இஸ்லாத்தில் நுழைந்தபின் தன்னை சீர் திருத்துதல்
Posted on : 2015-03-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
இஸ்லாத்தில் நுழைந்தபின் தன்னை சீர் திருத்துதல்
பெற்றோருக்குக் கட்டுப்படுதல்
Posted on : 2015-03-07 Speach by : அபூ ஷிம்லா ஷிபாக்
பெற்றோருக்குக் கட்டுப்படுதல்
ஹதீஸ் வகுப்பு ஜிமாஉம் குளிப்பும்
Posted on : 2015-02-21 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
ஹதீஸ் வகுப்பு ஜிமாஉம் குளிப்பும்
கோபத்தை விழுங்குதலும் மன்னித்தலும்
Posted on : 2015-02-10 Speach by : அபூ ரப்பானி இல்யாஸ்
அல்லாஹ்வை அஞ்சக்கூடிய விசுவாசிகளுடைய சில நல்ல தன்மைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகின்றது
பாவங்கனைத் தவிர்ந்து கொள்ளல்
Posted on : 2015-01-18 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
பாவங்கனைத் தவிர்ந்து கொள்ளல்