அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلائك هم الكافرون
யார் அல்லாஹ் இறக்கியதைக் கொண்டு தீர்ப்பு வழங்க வில்லையோ அவர்கள் நிராகரிப்பாளர்களே. 5:44

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

ؤمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شيئا دخل النار
யார் அல்லாஹ்வுக்கு யாதொன்றைக் கொண்டும் இணை வைக்காத நிலையில் மரணிக்கின்றாரோ அவர் சுவனம் நுழைந்து விட்டார் .மேலும் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எதையேனும் கொண்டு இணைவைத்த நிலையில் மரணிக்கின்றானோ அவன் நரகம் செல்வான். ஸ முஸ்லிம் -99
இஸ்லாத்தில் பணிவு
Posted on : 2014-12-15 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
நபி ஸல்... அவர்கள் ஒரு தலைவராக இருந்தும் தமது தோழர்களுடன் எவ்வாறு பணிவாக நடந்தார்கள் என்பது பற்றி பேசப்படுகின்றது.
அனைவருக்கும் நலவை நாடி அவர்களுடன் விசுவாசமாக நடத்தல்
Posted on : 2014-12-10 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என நினைக்கும் மனிதன் யார்யாருக்கெல்லாம் நலவை நாடி விசுவாசமாக நடக்கவேண்டும் என்பது பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகின்றது.
அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் ரழி.. வரலாறு
Posted on : 2014-12-09 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
அப்துர்ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் ரழி.. வரலாறு
பெரும் பாவங்கள்
Posted on : 2014-12-06 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
நமது சமூகத்தில் இன்றைய நிலையில் அதிகமான பெரும் பாவங்கள் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்றன இதனால் கணக்கின்றி பலர் இக்காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட ஒரு சில விடயங்கள் இங்கு தரப்படுகின்றது.
இறுதித்தூதரின் எழிய வாழ்க்கை
Posted on : 2014-10-17 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
சத்தியத்தைப் பிரச்சாரம் செய்து பெரும் சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டுகொண்டிருந்த நபிஸல்........... அவர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை எப்படி எழிமையாக நடத்தினார்கள் என்று கூறப்படுகின்றது.
இஸ்லாத்தில் பொறுமையின் அவசியம்
Posted on : 2014-09-27 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
சத்தியத்தில் இறுதி வரை உறுதியாக இருப்பதற்கு பொறுமையின் அவசியம் பற்றி இங்கு பேசப்படுகிறது.
தெளிவு 12
Posted on : 2014-09-04
THELIVU 12
கேள்வி,பதில்
Posted on : 2014-08-31 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
சில முக்கிய கேள்விகளுக்குரிய பதில்கள் இங்கு வழங்கப்படுகிறது.
மறுமையில் நிராகரிப்பாளர்களின் நிலை
Posted on : 2014-08-30 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
நிராகரிப்பாளர்கள் மறுமையில் எத்தகைய இழிவான நிலையை அடைவார்கள் என்பது பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகிறது.
தெளிவு 10
Posted on : 2014-08-29
thelivu