அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

ان الذين ارتدوا علي ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدي الشيطان سول لهم واملي لهم
நிச்சயமாக ,எவர்கள் நேர்வழி இன்னதென்று தமக்குத் தெளிவான பின் ,தம் முதுகுகளைத் திருப்பிக் கொண்டு -மதம்மாறிப் - போகிறார்களோ, -அவ்வாறு போவதை- ஷைத்தான் அழகாக்கி, -அவர்களுடைய தவறான எண்ணங்களையும்- அவர்களுக்குப் பெருக்கி விட்டான். 47:25

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

ؤمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شيئا دخل النار
யார் அல்லாஹ்வுக்கு யாதொன்றைக் கொண்டும் இணை வைக்காத நிலையில் மரணிக்கின்றாரோ அவர் சுவனம் நுழைந்து விட்டார் .மேலும் யார் அல்லாஹ்வுக்கு எதையேனும் கொண்டு இணைவைத்த நிலையில் மரணிக்கின்றானோ அவன் நரகம் செல்வான். ஸ முஸ்லிம் -99
அல்ஜமாஅத்தும் தலைமைத்துவமும் பாகம் 03
Posted on : 2015-07-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
aljamaaththum thalamaithuwamum part 03
அல்ஜமாஅத்தும் தலைமைத்துவமும் பாகம் 02
Posted on : 2015-07-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
aljamaaththum thalamaithuwamum part 02
அல்ஜமாஅத்தும் தலைமைத்துவமும் பாகம் 01
Posted on : 2015-07-19 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
aljamaaththum thalamaithuwamum part 01
பைஅத் பாடம் நஸாஈ கிரந்தம் பாகம் 03
Posted on : 2015-07-12 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
baiath part 03
பைஅத் பாடம் நஸாஈ கிரந்தம் பாகம் 02
Posted on : 2015-07-12 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
baiath part 02
பைஅத் பாடம் நஸாஈ கிரந்தம் பாகம் 01
Posted on : 2015-07-12 Speach by : அஷ்ஷேஹ் உமர் அலி
baiath ameer part 01
பித்அத் ஓர் ஆய்வு பாகம் 03
Posted on : 2015-07-11 Speach by : அபூ ஷிம்லா ஷிபாக்
bidath or aaywu part 03
பித்அத் ஓர் ஆய்வு பாகம் 02
Posted on : 2015-07-11 Speach by : அபூ ஷிம்லா ஷிபாக்
bidath or aaywu 02
பித்அத் ஓர் ஆய்வு பாகம் 01
Posted on : 2015-07-09 Speach by : அபூ ஷிம்லா ஷிபாக்
bidath or aaiwu part 01 shifaq mow
எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யலாமா?
Posted on : 2015-07-08 Speach by : அஷ்ஷேஹ் ஜஸீம்
இன்று சமூகத்தில் முக்கியமானவர்கள் வருகை தரும் போது எழுந்து நின்று மரியாதை செய்தல் என்ற ஒரு பழக்கம் காணப்படுகிறது இது இஸ்லாத்தின் பார்வையில் எவ்வளவு தவறானது என்பது பற்றி விளக்கப்படுகிறது.