1
1
1
1
1

அருள் மறை அல்குர்ஆனிலிருந்து...

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
அவர்கள் கருத்து முரண்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் உமது ரப் அருள் புரிந்தவர்களைத்தவிர ( அ ல் குர் ஆன் 11:118,119)

அண்ணல் நபியின் அமுத வாக்கிலிருந்து...

لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا
கருத்து முரண் படாதீர்கள் ஏனெனில் உங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் கருத்து முரண்பட்டு அழிந்து போனார்கள் (ஸஹீஹுல் புகாரி 2410)
Mr.
Posted on : 2015-11-17
1
Mr.
Posted on : 2015-11-17
1
Mr.
Posted on : 2015-11-17
1
Mr.
Posted on : 2015-11-17
1
HELLO FROM ANONYMOUS ROMANIA!
Posted on : 2015-11-17
HELLO TALIBANS! EAT COCK! (MUIE)
Posted on : 2015-11-17
a
Posted on : 2015-11-16
lol
Posted on : 2015-11-16
1
Posted on : 2015-08-26
1
1
Posted on : 2015-08-26
1