கட்டுரைகள்
மௌலவி ஹிபதுர் ரஹ்மானுக்கான மூன்றாவது முபாஹலா அழைப்பு Posted on : 2016-10-22

மௌலவி ஹிபதுர் ரஹ்மான் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தோரிடம் மூன்றாவது முறையாக முபாஹலா அழைப்பு விடுக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எதிர்வரும் 29. 10. 2016 சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு ஏத்தாளை மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமீனிற்கு முன்னால் நாங்கள் மனைவி, ... See more

இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபாவை பின்பற்றலாமா? Posted on : 2016-08-18

இஸ்லாத்தின் மூலாதாரமாக அல்குர்ஆனும் சுன்னாவும் இருக்கும்போது அதனை விட்டு விட்டு மூன்றாவது மூலாதாரமாக இஜ்மாவுஸ் ஸஹாபாவைப் பின்பற்றுபர்களால் முன்வைக்கப்படும் கருத்துக்களுக்கு ஒரு சுருக்கமான மறுப்புக் கட்டுரை. – மௌ... See more

பெண்கள் மண்ணறையை தரிசிக்கலாமா? Posted on : 2014-02-22

கேள்வி :
''ஆண்களுக்கு மண்ணறைகளைச் சந்திக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது போல், பெண்களுக்கும் மார்க்கத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது”” என்று சில அறிஞர்களும், ''பெண்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை, மாறாக கப்ற... See more

பிரிவினையும் அகீதாவும் (கேள்வி பதில்) Posted on : 2013-07-08

கேள்வி :
'பிரிவுகள் நரகம் செல்லும்' என சுட்டிக் காட்டும் ஹதீஸ் அகீதா என்று சொல்லப்படும் நம்பிக்கையில் பிரிபவர்களை விழித்துக் கூறப்பட்டதாகும். நிர்வாகத்திற்காக அல்லது அமல்கள் விடயத்தில் பிரிபவர்களை சுட... See more

இன்று 73 ஐ விட அதிகமான பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. Posted on : 2013-07-19

கேள்வி :
உம்மத் 73 ஆகப் பிரியும் என்ற ஹதீஸில் 73 ஆகப் பிரியும் என்று காணப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இன்று 73 ஐ விட அதிகமான பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த ஹதீஸ் யதார்த்ததிட்கு முரணாகக் காணப்படுவதால் இந்த ஹதீஸ் அ... See more