கட்டுரைகள்
பைஅத் இஸ்லாத்தின் நுழைவாயில் : முன்னுரை Posted on : 2016-01-15

கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் கூறுவதாவது:-
 
மனிதர்களே! ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து உங்களைப் படைத்த உங்களது ரப்பைப் பயந்து கொள்ளுங்கள். அதிலிருந்து அதனது சோடியைப் படைத்தான். அந்த இருவரில் இருந்தும் அதிகமான ஆண்களையும், பெண்க... See more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் உருவம் வரைதல் ஆகுமானதா Posted on : 2014-05-25

மாறாக சத்தியத்தைக் கொண்டு அசத்தியத்தின்மீது எறிகின்றோம். அது (அசத்தியமாகிய) அதன் தலையைப் பிளந்துவிடுகின்றது. எனவே அது அழிந்தும் விடுகின்றது............(21:18)
 
…………………………………………………... See more

ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனினுக்கே உரிய தனியான சிறப்பம்சங்கள் Posted on : 2013-07-15

01. நபியவர்கள் வைத்த ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீன் என்ற பெயரிலேயே அடையாள படுத்தப்படுகிறது.
 
 
02. ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனுடைய கொள்கை இஸ்லாம் மட்டுமேயாகும். அதற்கு மத்ஹபுகளுடனோ, இயக்கங்களுடனோ, தரீகாக்களுடனோ எந்த சம்ப... See more